Insugningsrör och trattar

Insug

Prototyp till nya insugningsrör för insprutningmotorer

Kanalerna är helt raka för att förbättra flödet.

Jag kommer att serietillverka insugningsrören.

 

Insug

Långa trattar av aluminium för Opel:s motorer.

Trattens utformning medger att virvelbildningen minimeras. Trattarna är svarvade ur ett stycke. Trycksvarvade trattar får för stora toleranser vilket ger effektförluster.

 

Insug

Korta insugningstrattar av aluminium. Trattarna svarvas ur ett stycke för att alla trattarna skall få samma egenskaper. Trycksvarvade trattar får för stora toleranser vilket ger effektförluster. Trattarna kan användas till på förgasarhus och spjällhus.

 

 

Insug

Spjällhus av aluminium. Spjällhuset är fräst ur ett stycke.

När spjällen är stängda är det tätt, ingen tjuvluft.

 

Linje

© Kickmaier´s Motor 2010-2012