Så här bygger du en kraftfull Opel-motor

Början är tråkigast

Först gäller det att göra rent blocket mycket noggrannt, tvätta och blästra och tvätta igen.

Byt alltid ut alla frostpluggar. Kontrollera att alla tätningsytor är utan skador som kan ge upphöv till läckor.

Motorblock

Vevhus

Allt måste vara rent. Kontrollera att alla gängor löper lätt så slipper du risken med avdragna bultar.

Håll ordning på överfallen så att de kommer på rätt plats när du sätter ihop motorn. Kontrollera att det inte är några sprickor i överfallet, kan uppstå om det monterats på ett felaktigt sätt tidigare.

&mbsp;

Urtag för vevstakar

Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för vevstakarna, framfär allt då du borrat upp blocket till 2,4 liter. Opels 2,4 liters block har det extra utrymmet som krävs. Var försiktig så att du inte gör hål i oljekanalen.

Urtag för vevstakar

 

Kontrollera rundheten på ramlageröverfallen

Mät upp diametern på minst fyra ställen på varje ramlageröverfall. Diametern ska vara 62,01 mm. Avvikelsen får inte överstiga 0,02 mm.

Rundhet

 

Kontrollera måtten och rundheten på vevaxelns lagerytor

Mät upp diametern på minst fyra ställen på varje lagerbana. Diametern för ramlager ska vara 58,00 mm. Är diametern mindre än 57,98 behöver lagerbanan slipas till underdimension. Diametern för vevstakslager ska vara 51,99 mm. Är diametern mindre än 51,97 behöver lagerbanan slipas till nästa underdimension.

Mätning

Mätning vevstakslager

 

Kontrollera balanseringen på vevaxeln

Kontrollera balansering, lämna förslagvis in vevaxeln och svänghjul för en komplett balansering.

 

Kontrollera poleringen av lagerytorna på vevaxeln

Det är mycket viktigt att lagerytorna här helt släta. Polera om det finns mindre repor.

Polerade lagerytor

 

Slipa in ytan mellan svänghjul och vevaxeln

Slipa till ytorna på vevaxeln och svänghjulet så att passningen blir perfekt. Använd ventilslippasta.

polerad yta

 

Byt nållager i vevaxeln

När du ändå är i farten så passa på och byt ut nållagret i vevaxeln. Glöm inte att vända tätningen utåt.

Nållagerbyte

 

Mät axialspelet

Lägg i ramlager för 1:an och 4:an. Lägg i vevaxeln, montera överfallen med lager och dra åt till rätt moment. Mät axialspelet, ska vara mellan 0,10 till 0,15 mm. Om måttet är för litet slipas spelet in med fin smärgelduk på ett plant underlag.

Axialspel

Slipning

 

Kontrollera spelet i ramlagren

Montera nya lagerskålar av rätt dimension i blocket, dimensionen står på lagrets utsida. Obs ingen olja mellan block och lagerskål. Sätt fast en bit Plastigage på lagerytan. Smörj bultarna och skallens anläggningsyta. Dra bultarna till rätt moment i tre steg. Demontera överfallet. Mät upp hur mycket tråden har pressats ut. Spelet skall vara mellan 0,03-0,07 mm.

Mätning av ramlagerspel

PlastiGage

 

Montering av vevaxeln i motorblocket

Smörj lagerytan innan vevaxeln läggs i, använd racingolja eller motsvarande. Montera överfallen, glöm inte oljan. Kontrollera en extra gång att överfallen sitter på rätt plats. Smörj bultarna och skallens anläggningsyta, oljan gör så att det blir rätt moment då du dra fast överfallen. Dra bultarna till rätt moment i tre steg. Kontrollera att vevaxeln är lätt att vrida runt för hand.

Olja i lagerskål

Vevaxelns axiallager

Innan du monterar axiallagret ska du lägga på tätningsmedel så att inget oljeläckage uppstår mellan överfallet och motorblocket.

Axiallager

 

Montering av svänghjul

Innan svänghjulet monteras måste packboxen vid svänghjulet sättas dit, tänk på att vända den rätt. Montera svänghjulet med nya bultar, använd aldrig använda svänghjulsbultar.

Svänghjulsbultar

 

Mät kolvringsspelet

Kontrollera att kolvringen sitter rakt i cylindern, mät med ett skjutmått.

Kolvringsspel

Mät hur stor öppningen i kolvringen är med ett bladmått, spelet skall vara minst 0,40 mm. Turbo eller kompressor kan behöva större spel.

Kolvringsspel

 

Invägning av kolvar, vevstakar och kolvbultar

Innan kolvar och vevstakar sätts samman ska du väga delarna. Vågen bör klara att väga på 0,1 gram när. Para ihop tyngsta vevstaken med lättaste kolven. Idealet är att det inte är någon skillnad i vikt mellan respektive monterad kolv, vevstake och kolvbult. Om det är någon skillnad kan kolven lättas. Standardvevstakar kan lättas något.

Vägning

 

Montering av kolvar och vevstakar

Kontrollera spelet mellan vevstakar och vevaxel med Plastigage, spelet ska vara 0,03-0,06 mm. Du märkte väl upp överfallen när du tog isär? Det är viktigt att det är rätt överfall på rätt vevstake. Kontrollera att rätt kolv sittter på rätt plats och är vänd åt rätt håll. Använd kolvringskompressor när du pressar i kolvarna. Glöm inte att smörja lagerbanorna innan du drar fast överfallen. Glöm inte oljan på gängor och anläggningsytor. Drag till rätt moment i tre steg.

Montering av kolvar

 

Linje

© Kickmaier´s Motor 2010-2012